karataş teknik

KESME UÇLARI / N151.2-500-4E 2135


N151.2-500-4E 2135

KESME UCU

SANDVİK